All Aquarium in Thailand

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ : ประจวบคีรีขันธ์

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

Waghor Aquarium

ประวัติความเป็นมา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งตามแผนหลักของโครงการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อม สำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้งประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

โดยมุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเองจากนิทรรศการและกิจกรรมหลายๆ รูปแบบ โดยมีพื้นที่จัดแสดงทั้งหมดประมาณ 3,600 ตารางเมตร

ภายในอาคารจัดแสดงนิทรรศการและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่หลากหลายสมจริงตามระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำต่าง ๆ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเลมีสื่อบรรยายความรู้ไว้บริการผู้ชมสามารถศึกษาหาความรู้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โดยผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วมและสัมผัสได้อีกทั้งยังนำไปสู่การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ต่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

สัมผัสกับมหัศจรรย์โลกใต้น้ำความสวยงามของสัตว์น้ำหลากหลายชนิดทั้งน้ำจืด และน้ำเค็ม โดยการจัดแบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น 6 ส่วน ได้แก่

โซนที่ 1 อัศจรรย์โลกสีคราม

(The miraculous underwater world)

จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการกำเนิดโลก กำเนิดสิ่งมีชีวิต ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อีกทั้งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลก

โซนที่ 2 จากขุนเขาสู่สายน้ำ

(From great mountains to streams)

เป็นส่วนที่นำเสนอโดยการจำลองบรรยากาศเกี่ยวกับชนิด และระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำ ป่าต้นน้ำ และแนวทางอนุรักษ์ อีกทั้งจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์

โซนที่ 3 สีสันแห่งท้องทะเล

(The colorful sea)

เป็นการจำลองระบบนิเวศป่าชายเลน หาดทราย หาดหิน และหุ่นจำลองของสัตว์ต่างๆ ในระบบนิเวศ ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตสัตว์น้ำตามถิ่นอาศัยตามระบบนิเวศน้ำจืด กร่อย และทะเล ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ แนวปะการัง

โซนที่ 4 เปิดโลกใต้ทะเล

(Underwater world disclosure)

นำผู้ชมเข้าสู่จินตนาการโลกใต้ท้องทะเลไทย ชมชีวิตสัตว์ขนาดต่างๆ โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ในถิ่นอาศัยใต้ทะเล พร้อมทั้งชมโชว์นักประดาน้ำให้อาหารสัตว์น้ำ

โซนที่ 5 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

(Aquatic animals’ specimens Museum)

จัดแสดงตัวอย่างสัตว์น้ำที่เก็บรวบรวมไว้มากกว่าร้อยชนิด พร้อมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดต่างๆ ทั้งหมด 6 กลุ่ม

โซนที่ 6 กิจกรรมบทปฏิบัติการ

(Activities Visitors can)

เชิญพบกับบ่อแสดงสัตว์น้ำ ที่ผู้เข้าชมสามารถชมกับสัตว์น้ำได้อย่างใกล้ชิด จัดแสดงทั้งสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น เต่าทะเล ดาวทะเล ปลิงทะเล และหอยมือเสือ พร้อมยังมีบริการคอมพิวเตอร์ประเมินผลโดยเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากการเข้าชมนิทรรศการของตัวท่านเอง

เวลาเปิดให้บริการ

 • เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

การแสดงโชว์พิเศษ

 • ชมโชว์นักประดาน้ำให้อาหารปลาทุกวัน
 • ภายในอุโมงค์ปลา เวลา 11.00 น.
 • บิ๊กแท็งก์ เวลา 14.00 น.

อัตราค่าเข้าชม

 • ด็ก 10 บาท(สูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร), ผู้ใหญ่ 20 บาท
 • ยกเว้นค่าเข้าชม
 • พระภิกษุ สามเณร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ต่าง

สำหรับกรณีการเข้าชมเป็นหมู่คณะ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ชมรม บริษัท หรือสมาคมต่างๆ ที่เป็นการเข้าชมซึ่งมีความต้องการวิทยากรนำชม โปรดทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

โดยส่งถึง
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 181 หมู่ 4 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรสาร. 0-3266-1727
สอบถามการได้รับโทรสารที่ 0-3266-1098 หรือ 0-3266-1726 ต่อ 125

สถานที่ตั้ง : แผนที่การเดินทาง

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยรถโดยสารประจำทาง

จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (ถนนบรมราชชนนี) มีบริการรถโดยสารสายกรุงเทพฯ – ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประจำทุกวัน โดยสามารถเลือกเดินทางได้ทั้งรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 และรถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ โทร. 0-2434-7192 หรือ 0-2435-1195 แล้วเดินทางต่อไปยังอุทยานฯ โดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง

โดยรถไฟ

สามารถเดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) หรือสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) โดยมีบริการรถไฟไปประจวบคีรีขันธ์ทุกวัน สามารถลงรถไฟได้ที่ สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ แล้วเดินทางไปโดยรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือสถานีรถไฟหว้ากอ
สอบถามรายละเอียดติดต่อ หน่วยบริการเดินทางรถไฟแห่งประเทศไทย
สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) โทร. 0-2223-7010 , 0-2223-7020
สถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) โทร. 0-2411-0102
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3261-1175

โดยรถส่วนบุคคล สามารถเลือกเดินทางได้ 2 เส้นทางคือ

เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเดินทางเข้าสู่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ทำได้โดยขับรถไปตามถนนเพชรเกษม จากสี่แยกประจวบฯ ลงไปทางใต้ อีกประมาณ 16 กิโลเมตร จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 335 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่บ้านหว้าโทน ขับตามทางเข้ามาอีกประมาณ 3.5 กิโลเมตร และข้ามทางรถไฟเข้าสู่อุทยานฯ หรือ จากสี่แยกประจวบฯ หลักกิโลเมตรที่ 323 เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองประจวบฯ ขับรถตามถนนสละชีพ ผ่านกองบิน 5 (อ่าวมะนาว) จนถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ (แยกไฟแดงคลองวาฬ) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่หมู่บ้านคลองวาฬ ขับรถตามทางจนถึงอุทยานฯ (เส้นทางจากกองบิน 5 – อุทยานฯ ประมาณ 10 กม.)

ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์

 • ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • โทร. 0-3266-1098 ต่อ 130, 131 และ 132


ที่มาข้อมูล : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
ภาพโดย : aquariumthailand.com

2 Responses to “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ : ประจวบคีรีขันธ์”

 1. สวัสดีครับ ผมในนามบริษัท วอดดิ้งนันวูเว่น จำกัด ผลิตเส้นใยสังเคราะห์100%
  มีความประสงค์นำเสนอใยสำหรับกรองผงสกปรกในบ่อเลี้ยงปลา เผื่อเป็นทางเลือก
  อีกทางให้กับทางพิพิธภัณฑ์ครับ ก่อนหน้านี้ทางบริษัท ฯ ได้จำหน่ายใยลักษณะนี้
  ให้กับทางสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำบิงฉวาก จ.สุพรรณบุรี ใช้งานขณะนี้ครับ
  ทางบริษัท ฯ ยินดีนำตัวอย่างสินค้าไปเพื่อทดสอบหาความเหมาะสมกับการใช้งาน
  กับสถานที่จริง ถ้าไม่เป็นการรบกกวนกรุณาติดต่อปรึกษาก่อนได้นะครับ
  โทร.02-9223720-4,081-8746663 โทรสาร.02-9223726/สมโภชน์

 2. สวยมากๆครับ น่าไปเที่ยวมากๆ