All Aquarium in Thailand

Archive for ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

Buy Cheap Battery for ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา.

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด : นครสวรรค์

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด : นครสวรรค์

กรมประมงได้มีโครงการพัฒนาและบูรณะบึงบอระเพ็ด ตามโครงการแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการประมง ซึ่งได้ทำการปรับปรุงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2534 จนถึงเดือนเมษายน …

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดพะเยา : พะเยา

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดพะเยา : พะเยา

อาคารแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดจังหวัดพะเยา ก่อสร้างขึ้นภายใต้โครงการประมงในแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ งบประมาณที่ใช้ก่อสร้างวงเงิน 4,177,600 บาท สร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2536 เป็นอาคารแบบตึกชั้นเดียว โครงหลังคาเหล็กทรงสเปน พร้อมอุปกรณ์ …