All Aquarium in Thailand

Archive for ภาคเหนือ

Buy Cheap Battery for ภาคเหนือ.

เซ็นทรัล อควาเรี่ยม : เชียงใหม่

เซ็นทรัล อควาเรี่ยม : เชียงใหม่

ตู้ปลาแท้งค์กระจก แหล่งศึกษาพันธุ์ปลาน้ำเค็มแห่งใหม่ ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ สร้างขึ้นเพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลให้กับน้องๆ ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด โดยมีศูนย์กลางถึง 5 เมตร และสูงถึง 3.30 เมตร บริเวณฝาคอบแท้งค์ ตกแต่งด้วยลวดลายแบบศิลปะล้านนา …

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด : นครสวรรค์

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด : นครสวรรค์

กรมประมงได้มีโครงการพัฒนาและบูรณะบึงบอระเพ็ด ตามโครงการแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการประมง ซึ่งได้ทำการปรับปรุงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2534 จนถึงเดือนเมษายน …

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสวนสัตว์เชียงใหม่ : เชียงใหม่

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสวนสัตว์เชียงใหม่ : เชียงใหม่

ที่สุดแห่งประสบการณ์โลกใต้น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ วันนี้ชาวเชียงใหม่และคนไทยทั้งประเทศ จะได้ภูมิใจกับความยิ่งของ Chiangmai Zoo Aquarium ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำครบวงจรแห่งแรกหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย …

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดพะเยา : พะเยา

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดพะเยา : พะเยา

อาคารแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดจังหวัดพะเยา ก่อสร้างขึ้นภายใต้โครงการประมงในแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ งบประมาณที่ใช้ก่อสร้างวงเงิน 4,177,600 บาท สร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2536 เป็นอาคารแบบตึกชั้นเดียว โครงหลังคาเหล็กทรงสเปน พร้อมอุปกรณ์ …