All Aquarium in Thailand

Archive for กว๊านพะเยา

Buy Cheap Battery for กว๊านพะเยา.

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดพะเยา : พะเยา

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดพะเยา : พะเยา

อาคารแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดจังหวัดพะเยา ก่อสร้างขึ้นภายใต้โครงการประมงในแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ งบประมาณที่ใช้ก่อสร้างวงเงิน 4,177,600 บาท สร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2536 เป็นอาคารแบบตึกชั้นเดียว โครงหลังคาเหล็กทรงสเปน พร้อมอุปกรณ์ …