All Aquarium in Thailand

พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย : สมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย
Siamese Fighting Fish Gallery

aq_siamese-fighting-fish_00

ประวัติความเป็นมาพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย

“พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านสวนบางกะเจ้า” มีเจตนารมณ์สำคัญเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต (Life Learning Center) ตั้งอยู่บนพื้นที่ ตำบลบางกะเจ้า เป็นพื้นที่เล็กๆ ที่อยู่ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา โดยด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกจดแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศใต้ติดกับพื้นที่ตำบลบางยอ ทิศตะวันออกติด กับตำบลบางกอบัว มีพื้นที่รวม 2.89 ตารางกิโลเมตรเป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป นิยมทำสวนผสมปลูกมะพร้าวหมากพลู หมากแดง มะม่วงน้ำดอกไม้ มะปราง ส้มโอ ขนุน ชมพู่มะเหมี่ยว มะละกอ กล้วย ส้ม ตลอดจนพืชผักสวนครัวอีกมากมาย

aq_siamese-fighting-fish_01

aq_siamese-fighting-fish_02

นอกจากนี้สภาพแวดล้อมอันร่มรื่นยังประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลนอีกหลากหลายชนิดโดยเฉพาะต้นจาก ลำพู ลำแพน โพทะเล ทองหลาง เหงือกปลาหมอ ยอ สะเดา ขี้เหล็กข่อยเป็นเหตุให้มี สัตว์ต่างๆ มาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติมากมาย ในหมู่แมกไม้จะมีกระรอก กระแต กระถิก นกเขาใหญ่ นกกวัก นกนางแอ่น นกนางนวล นกกา นกคุ้ม นกแซงแซว นกกาน้ำ นกกาเหว่า นกกระยางและหมู่แมลงชนิดต่างๆ โดยเฉพาะตอนเย็นค่ำจะมีฝูงหิ่งห้อยบินกระพริบส่องแสงวูบวาบตามหมู่ไม้และลำพูแลดูสวยงาม ซึ่งจะหาชมจากท้องถิ่นอื่นได้ยากนัก

aq_siamese-fighting-fish_03

aq_siamese-fighting-fish_06

aq_siamese-fighting-fish_07

ด้วยสภาพพื้นที่คูคลองและร่องสวนที่อยู่ติดลำน้ำเจ้าพระยา จึงทำให้มีสัตว์น้ำต่างๆ ชุกชุม อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร ของชาวบ้านบางกะเจ้าเป็นอย่างดี ทั้งกุ้งแม่น้ำ ปลาดุก ปลาช่อน ปลานิล ปลาหมอ ปลาสลิด ปลากระซิว ปลาไหล ตลอดจนหอยขมที่หางมมารับประทานได้ตามร่องสวนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีสัตว์เลื้อยคลานครึ่งบกครึ่งน้ำจำพวกเต่า ตะพาบ ตัวเงินตัวทอง (เหี้ย, ตะกวด) งูกินแมลง ฯลฯ อีกมากมายเป็นสภาพนิเวศน์ที่ยังคงอยู่ตราบทุกวันนี้

aq_siamese-fighting-fish_08

aq_siamese-fighting-fish_10

aq_siamese-fighting-fish_11

บางกะเจ้านี้ตั้งอยู่อำเภอพระประแดงติดลำน้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามจะเป็นช่องนนทรีและพระโขนง(คลองเตย) ซึ่งสมัยนั้นจะมีเหล่าขุนนางชั้นสูงที่มียศถาบรรดาศักดิ์อาศัยอยู่มาก พวกที่เป็นหญิงจะนิยมไว้ผมมวยสูงรัดเกล้า ได้อพยพหลบหนีข้ามฝั่งน้ำเจ้าพระยามาด้วย เหตุใดไม่แน่ชัดทางลำคลองสายหนึ่งเพื่อมายังฝั่งตรงข้าม จนชาวบ้านขนานนามว่าช่องนางหนีปัจจุบันเรียกช่องนนทรี และลำคลองอีกสายหนึ่งที่มาถึงฝั่งตรงข้ามชาวบ้านจึงเรียกคลองรัดเกล้าตามลักษณะที่พบเห็น บ้างก็เรียกว่า คลองบ้านเจ้า เมื่อมาอยู่อาศัยกันมากขึ้นคนทั่วไปจึงเรียกและขนานนามพื้นที่นี้ว่า บางบ้านเจ้าบ้าง บางรัดเกล้าบ้าง ต่อมาเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบางบ้านเจ้าหรือบางรัดเกล้าจึงกลับ กลายเป็น บางกะเจ้า ตราบจนทุกวันนี้

aq_siamese-fighting-fish_12

aq_siamese-fighting-fish_14

aq_siamese-fighting-fish_15

ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์คล้ายกระเพาะหมู จนได้รับชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เกาะกระเพาะหมู” บางกะเจ้ายังได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่สีเขียว จนได้รับการยกย่องจากนิตยสารระดับนานาชาติ Time Magazine ว่าเป็นสุดยอด Urban Oasis of Asia ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการขี่จักรยานท่องเที่ยว พื้นที่เกาะกระเพาะหมูวันละหลายๆ คณะ

aq_siamese-fighting-fish_16

aq_siamese-fighting-fish_17

อาชีพหลักของชุมชมรินน้ำแห่งนี้ยังคงยึดการทำสวนผลไม้ สวนไม้ดอกไม้ประดับ อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ ขนมจากที่ขึ้นชื่อ และสินค้าแปรรูปอื่นๆ เว้นว่างจากการทำสวน ยังมีชาวบ้าบางกลุ่มยังคงนิยมเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม เช่น ปลาหมอสี ปลาสอด ปลาทอง ปลาหางนกยูง และ “ปลากัด” กัดปลา การละเล่นของไทยทีมักมาควบคู่กับการเลี้ยงไก่ชน กีฬาของชายไทยที่พิสมัยการต่อสู้ ปลากัดเป็นปลาที่มีทั้งความสวยงาม แคล่วคล่อง ว่องไวมีน้ำอดน้ำทน เลี้ยงง่าย ปลากัดในปัจจุบันเป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มนักเลี้ยงปลาสวยงามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากคุณลักษณะของภูมิประเทศที่เหมาะสมแล้ว วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำจึงเป็นแนวคิดหลักๆ ของการทำโครงการ “พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านสวนบางกระเจ้า”

aq_siamese-fighting-fish_19

aq_siamese-fighting-fish_20

aq_siamese-fighting-fish_21

แนวคิดพิพิธภัณฑ์

“พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านสวนบางกระเจ้า” (Siamese Fighting Fish Gallery) ได้รับความร่วมมือระหว่างบริษัท สวนบางกระเจ้า จำกัด และ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
“พิพิธภัณฑ์ปลากัด บ้านสวนบางกระเจ้า จะมิได้เป็นเพียงสถานที่ให้ความรู้ในเรื่องของปลากัด หากแต่เป็นสถานที่ของการร่วมมือร่วมใจความมีสมานฉันท์ของชุมชน เพื่อสร้างความแข็งแรงด้วยการเรียนรู้ เราทำพิพิธภัณฑ์ปลากัดเริ่มจากการไม่รู้ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ เริ่มจากน้อยไปสู่มาก เริ่มจากความยากไปสู่ความง่าย เพื่อเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน”

aq_siamese-fighting-fish_22

aq_siamese-fighting-fish_23

aq_siamese-fighting-fish_24

“ใครมีปลากัดหลากหลายสายพันธุ์ ก็นำมาแบ่งปันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่อยอด ความรู้เพิ่มความชำนาญ เรายินดีเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้ ปลากัด ที่เราเริ่มทำการเพาะเลี้ยงอาจจะไม่ใช่สายพันธุ์ที่ดี หากแต่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับบุคคลในชุมชนให้มีการพึ่งพาต่อกันและตนเองได้อย่างยั่งยืน”
“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิพิธภัณฑ์ปลากัดบ้านสวนบางกระเจ้าจะเป็นส่วนหนึ่งในการประสานความสมานฉันท์ภายในชุมชนและการร่วมสร้างอาชีพของคนภายในชุมชนต่อไป”

aq_siamese-fighting-fish_25

aq_siamese-fighting-fish_26

aq_siamese-fighting-fish_27

“ทั้งยังเล็งเห็นโอกาสและคาดหวังประโยชน์ต่อชุมในด้านของเศรษฐกิจช่วยให้เกิดรายได้เสริมถึงขั้นต่อยอดเป็นรายได้หลักด้วยการเพาะเลี้ยงเพื่อการส่งออก สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้จากภูมิปัญญาของไทยที่ได้ตกทอดมาสู่คนรุ่นใหม่ให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนไม่ละทิ้งถิ่นฐาน ลดปัญหาการแออัดของที่อยู่อาศัยและลดปัญหาการว่างงาน”
(แนวคิดริเริ่มจากท่านประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคน นายพีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธ์)

aq_siamese-fighting-fish_28

aq_siamese-fighting-fish_29

aq_siamese-fighting-fish_30

เวลาเปิดให้บริการ

 • เปิดให้เข้าชมทุกวัน (หยุดทุกวันพุธ)
 • เวลา 10.00 – 17.00 น.

aq_siamese-fighting-fish_31

aq_siamese-fighting-fish_32

การแสดงโชว์พิเศษ

 • นิทรรศการจัดแสดงปลาจากลุ่มน้ำเจ้าพระยา

aq_siamese-fighting-fish_33

อัตราค่าเข้าชม

 • ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สถานที่ตั้ง : แผนที่การเดินทาง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
18/1 หมู่ 3 หมู่ 3 ซอยวัดราษฎร์รังสรรค์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง
นั่งเรือข้ามฟากที่ท่าเรือวัดคลองเตยนอก ในราคา 5 บาท จากท่าเรือเดินเท้าประมาณ 490 เมตรและเลี้ยวซ้ายตรงทางแยก (มีป้ายบอกทาง)

aq_siamese-fighting-fish_34

aq_siamese-fighting-fish_35

ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์

 • พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย โทรศัพท์: 0 2815 0149

aq_siamese-fighting-fish_36

ที่มาข้อมูล : Siamese Fighting Fish Gallery
ภาพ : aquariumthailand.com

14 Responses to “พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย : สมุทรปราการ”

  • Siamese Fighting Fish Gallery

  Introduction
  The only Siamese Fighting Fish Gallery in the world is situated on the Bangkrachao Peninsula, only ten minutes away from downtown Bangkok. This area has been named “best urban oasis” by TIME magazine. The gallery was established in 2009, and displays a wide variety of Siamese Fighting Fish and other fishes found in the nearby Chao Phaya River.

  Fighting fish
  The Siamese fighting fish (Betta splendens) is a popular species of freshwater aquarium fish. The Siamese fighting fish have been affectionately nicknamed “The Jewel of the Orient” due to their beauty and wide range of colors which are produced through selective breeding. Wild fish only exhibit strong colors when agitated. However, breeders have been able to make this coloration permanent, and a wide variety of hues breed true. Breeders have developed several different tail shapes and most of them can be visited at our Gallery.

  About us
  “Avoid cutting down a tree” is the main rule since our plot has been developed a couple of years ago. It seems like a miracle to see the spacious area called “Bangkrachao” still existing today with its untouched green surroundings – although it is right next to Bangkok. Therefore, the main point of our mission here is conserving our green nature as much as possible. We hope that we can provide a great outdoor experience for the visitor of the Siamese Fighting Fish Gallery.

  To get there: Catch a ferry boat from the pier at Wat Khlong Toei Nok to the other side for only 5 baht. The entrance to the museum is about 490 meters on the left.

  Location: 18/1 M3 Soi Watrajrungsan, Bangkachao, Phra Pradaeng.
  Telephone: +66 2815 0149
  Opening: 10 a.m. to 5 p.m. Closed on Wednesdays
  Admission: free

 1. you are truly a excellent webmaster. The website loading pace is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have done a excellent activity in this matter!

 2. hi ı am isa all live and the products you send your price list and How do I get from you live and dried material

 3. Jesus do not fear the aquarium aksaray 53791678118 tel no tax

  tel no:05072038790

 4. น่าไปเที่ยวไปชมจัง สวยๆทั้งนั้นอ่ะครับ

 5. นี่แหละปลากัดของไทย สุดยอดครับ

 6. เป็นเกาะที่น่าสนใจมากเลยครับลักษณะระบบนิเวศคล้ายกับเกาะเกร็ด
  เที่ยวแนวธรรมชาติชอบที่สุดเลยครับสถานที่แบบนี้มีน้อยมาก
  ถ้ามีโอกาสผมต้องไปเที่ยวให้ได้ครับ

 7. ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย ทางเว็บไซต์ ภูมิใจมากค่ะที่เมืองไทยของเรามีสิ่งดี มีของสวยงาม ที่มีคุณค่า

 8. ภูมิใจที่เมืองไทย มีสถานที่ท่องเที่ยว มีข้อมูล และมีพืชพรรณและสัตว์ต่างๆ รวมทั้งปลากัดไทย ค่ะ

 9. ผมอยากเพาะปลากัดครับช่วยหน่อยครับ

 10. อยากทราบทางไปโดยรถยนต์ส่วนตัวครับ เริ่มจากสำโรงก็ได้ครับ หรือทางสะพานพระราม 9(บ้านผมอยู่สุขุมวิท)

 11. ปลากัหางแชกมงกุฏ(สวยมากกก)

 12. 555555555555555555555555555555555+

 13. รับสมัครงานไหมค่ะ