All Aquarium in Thailand

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด : ร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด

Roi-et Aquarium

aq_roiet00

ประวัติความเป็นมา สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแห่งแรกในภาคอีสาน ตั้งอยู่บริเวณบึงน้อยติดกับบึงพลาญชัยทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นสถานที่จัดแสดงสัตว์น้ำจืดขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน17.6 ตารางวา วางศิลาฤกษ์อาคาร เมื่อวันที่ 24 พศจิกายน 2543 โดย ฯพณฯ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ในขณะนั้น)เป็นประธานในพิธี ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ดและกรมประมงจึงได้ถ่ายโอน ให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นผู้จัดการในการให้บริการ ตลอดจนการบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2546 ใช้งบประมาณประจำปี 2543 จำนวน 53,442,000 บาท

aq_roiet01

สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดแสดงปลาและสัตว์น้ำจืด พร้อมทั้งนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปลาและสัตว์น้ำจืดชนิดต่างๆ มีลักษณะเป็นอาคาร 2 อาคารเชื่อมต่อกัน

aq_roiet02

อาคารแรกประกอบด้วย ห้องโถง ห้องบรรยาย ห้องจัดนิทรรศการ สำนักงาน ห้องจำหน่ายบัตรและของที่ระลึก

aq_roiet03

ส่วนอาคารที่สอง เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นส่วนแสดงพันธ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วยตู้กระจกขนาดต่างๆ กัน จำนวน 24 ตู้ ฝังอยู่ในผนังรอบอาคารตรงกลางอาคารเป็นตู้ขนาดใหญ่ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร มีอุโมงค์แก้วผ่านกลางตู้สำหรับให้ผู้เข้าชมเดินชมได้อย่างใกล้ชิด ชั้นบนของอาคารจะเป็นบ่อพักน้ำ บ่อพักและสำรองพันธ์สัตว์น้ำไว้ใช้สับเปลี่ยนหมุนเวียน รวมทั้งบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำที่ป่วย ด้านนอกอาคารจะมีการจัดภูมิทัศน์เป็นสวนหย่อมตามจุดต่างๆ และแบ่งเป็นลานจอดรถสำหรับผู้เข้าชม 2 จุด

aq_roiet04

สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 โดยมี ฯพณฯ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ รมต.กระทรวงวัฒนธรรม (ขณะนั้นเป็น รมต.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์) เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส และมี ดร.พระเทพบัณฑิต เจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

aq_roiet05


วัตถุประสงค์

 • เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ
 • เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ
 • เป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ สัตว์น้ำ แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม์

aq_roiet06

เวลาเปิดให้บริการ

 • เปิดให้เข้าชม วันพุธ - อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
 • ปิดทำการ วันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

aq_roiet07

การแสดงโชว์พิเศษ

 • -

aq_roiet08

อัตราค่าเข้าชม

 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม (มีตู้สำหรับบริจาคค่าอาหารสัตว์น้ำ)

aq_roiet09

สถานที่ตั้ง : แผนที่การเดินทาง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
ตั้งอยู่บริเวณบึงน้อยติดกับบึงพลาญชัยทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้

aq_roiet10

ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์

 • สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โทร. 0-4351-1286
 • กองการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 0-4351-1420 ต่อ 124-126

aq_roiet11

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพ aquariumthailand.com

12 Responses to “สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเมืองร้อยเอ็ด : ร้อยเอ็ด”

 1. ที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดสวยมากๆ

  ไปบ่อยมาก

 2. Unfortunately I can not read Thai chcracters so I do not know which aquarium is here described. Also all web site is only in Thai. Can anyone write me all names and addresses of all public aquariujms in Thailand in English language !!!!!

 3. Hi di.Lessek Solski. Here is an awuarium in Roi Et city. Roi Et city is in the north easten of Thailand. I am from Rai et and would like to say Roi et is a small city but many interesting places. Welcome to Roi Et.

 4. Hi…dr.Leszek Solski
  I am roi-et people.This is aquarium in Roi-Et city,in the north easten of Thailand. If you are interest for travel in roi-et,I welcome and I am guide for you .Because I need take and speech english.
  My e-mail -> panadda2524@hotmail.com
  My number -> 0821583633
  Welcome to roi-et and Thank you

 5. อยากไปอยู่เมียอยู่ที่นั้น อุ้ม ….TaR*-*….+****+.+****+.

 6. อยากไปอ่ะ เคยเห็นแต่ไม่เคยเข้าไป ไม่มีใครพาไป แฟนก็ทำแต่งาน

 7. อย่างงี้ต้อง to forward

 8. 16-18 ม.ค.54 นักเรียน ม.ต้น โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.33 จ.สุรินทร์ ขอเข้าชมเป็นกรณีพิเศษ นะครับ

 9. (แก้ไข)
  16-18 ม.ค.55 นักเรียน ม.ต้น โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.33 จ.สุรินทร์ ขอเข้าชมเป็นกรณีพิเศษ นะครับ

  ม.1 = 16 ม.ค.55
  ม.2 = 17 ม.ค.55
  ม.3 = 18 ม.ค.55

 10. เบอร์โทรติดต่อไม่ได้ค่ะ

 11. อยากไปมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 12. น่าเบื่อ