All Aquarium in Thailand

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย : หนองคาย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

Nongkhai Aquarium


ประวัติความเป็นมา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ที่จัดแสดงพันธุ์ปลาต่างๆ ทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามมติ ครม. ครั้งที่ 44/2546 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เพื่อตอบสนองต่อเป้าประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยด้านการประมง การรวบรวมพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขง ตลอดจนการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในมิติของการบูรณาการ และตอบสนองในการเป็นเมืองท่องเที่ยว เริ่มการก่อสร้างเมื่อต้นปี พ.ศ. 2549 และแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เริ่มทดลองเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2552


วัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย

 • เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งพันธุ์ปลาน้ำจืด พันธุ์ปลาน้ำเค็ม และพันธุ์ไม้น้ำ โดยเฉพาะพันธ์ปลาในแม่น้ำโขง
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ำของภูมิภาคอีสานตอนบน
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางของการวิจัยพันธุ์สัตว์น้ำ การประมง และระบบนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำ ในเขตภูมิภาคอีสานตอนบน


รายละเอียดการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ในการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งสิ้น

4,840 ตารางเมตร จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเป็น 9 กลุ่ม 18 ระบบ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 จำนวน 1 ระบบ ขนาด 1 ชุดกรอง จัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลที่อาศัยตามแนวปะการัง เช่น สินสมุทร ผีเสื้อ การ์ตูน สลิดหิน เฉียว ขี้ตังเบ็ด ตะเภาม้าลาย ฯลฯ จำนวนรวม 35 ชนิด

กลุ่มที่ 2 จำนวน 2 ระบบ ขนาด 2 ชุดกรอง จัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลน้ำลึก เช่น ช่อนทะเล กุดสลาด เก๋า กะรัง ข้าวเม่าน้ำลึก กระรอกลายแดง ฯลฯ จำนวนรวม 19 ชนิด

กลุ่มที่ 3 จำนวน 2 ระบบ ขนาด 2 ชุดกรอง จัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลมีพิษและสัตว์ทะเล เช่น สิงโตครีบจุด วัวมงกุฎ กัดทะเล ปูเสฉวน ปูดำ ม้าน้ำ กุ้งมังกร ดาวทะเล ฯลฯ จำนวนรวม 14 ชนิด

กลุ่มที่ 4 จำนวน 2 ระบบ ขนาด 2 ชุดกรอง จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำกร่อย เช่น กระบอก กะพงขาว ค้างคาว ตะกรับ จวดหน้าม้า ปักเป้าซีลอน ฯลฯ จำนวนรวม 12 ชนิด

กลุ่มที่ 5 จำนวน 4 ระบบ ขนาด 11 ชุดกรอง จัดแสดงพันธุ์ปลาลุ่มน้ำโขง เช่น บึก เค้า สวาย เทโพ เทพา เผาะ ตะเพียนทอง นวลจันทร์ ฯลฯ จำนวนรวม 21 ชนิด

กลุ่มที่ 6 จำนวน 2 ระบบ ขนาด 3 ชุดกรอง จัดแสดงพันธุ์ปลาที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศ เช่น พาคู กดลายเสือ อะราไพม่า ยี่สกเทศ กดหางแดง ออสการ์ อลิเกเตอร์ ฯลฯ จำนวนรวม 15 ชนิด

กลุ่มที่ 7 จำนวน 1 ระบบ ขนาด 1 ชุดกรอง จัดแสดงพันธุ์ปลาสวยงามและปลาโบราณ เช่น หางไหม้ หมูข้างลาย หมูค้อ กาแดง ตะพัด สะตือ กราย ตองลาย ฯลฯ จำนวนรวม 10 ชนิด

กลุ่มที่ 8 จำนวน 1 ระบบ ขนาด 1 ชุดกรอง จัดแสดงพันธุ์ปลาที่มีอวัยวะหายใจพิเศษ เช่น ชะโด หมอไทย หมอช้างเหยียบ ดุกด้าน กระดี่ แรด ฯลฯ จำนวนรวม 8 ชนิด

กลุ่มที่ 9 จำนวน 3 ระบบ ขนาด 3 ชุดกรอง จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด โดยจัดแบ่งเป็นปลาหนัง เช่น กดแก้ว กดเหลือง แค้ เทพา เทโพ บึก สวาย เค้า เนื้ออ่อน นาง แขยง และปลาเกร็ด เช่น ตะเพียนทอง กระมัง แก้มช้ำ กระสูบ บู่ทราย ซิวควาย นางอ้าว ยี่สกไทย กาดำ ชะโด ฯลฯ จำนวนรวม 31 ชนิด

เวลาเปิดให้บริการ

 • ปิดทำการทุกวันจันทร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • เปิดให้บริการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

การแสดงโชว์พิเศษ

 • ชมการแสดงโชว์ดำน้ำให้อาหารปลา
 • วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 14.00 น.
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00 น. และเวลา 14.00 น.

อัตราค่าเข้าชม

 • เด็ก นักเรียน นักศึกษา 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท
 • ยกเว้นค่าเข้าชม ผู้สูงอายุแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และเด็กที่มีความสูงน้อยกว่า 90 เซนติเมตร

สถานที่ตั้ง : แผนที่การเดินทาง 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ห่างจากตัวจังหวัดหนองคายประมาณ 8 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยใช้ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) จากจังหวัดอุดรธานี ก่อนถึงจังหวัดหนองคาย 8 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายที่สัญญาณไฟจราจร ห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ 1 กิโลเมตร

ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 112 หมู่ 7 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทร. 083-459-4466 และ 042-414901
โทรสาร. 042-490947

ที่มาข้อมูล : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพโดย : aquariumthailand.com

 

.   .   . 

20 . 1 2 . 2 0 1 4,  u p – d a t e  

.   .   .

 

37 Responses to “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย : หนองคาย”

 1. ผมคิดถึงและยังอยากกลับไปเที่ยวชมหากมีโอกาศได้ไปหนองคาย

 2. เด็ก 10 บาท ผู้ใหญ่ 20 ไม่จริงนะ ไปดูวันอาทิตย์ ผู้ใหญ่ 50 เด็ก 30 ลูกผมสามขวบเอง และเด็ก ๆหลายคนมาก แถมยังถ่ายรูปลูกผมมาใส่กรอบขายให้อีก อันละร้อย บ้าเปล่าค่าผ่านประตูโครตแพง คนแถวบ้านเขาไม่ไปหรอก คนบ้านนอกน่ะ ไปครั้งเดียวแหละ ผู้ใหญ่ลงดูแลด้วย เด็กน่ะสมควร 10 บาท หรือฟรี ผุ้ใหญ่สามสิบ -50 น่าจะดูดี เสียความรู้สึก เอาจุดล่อคือคนดำน้ำเอาอาหารให้ปลา แต่วันนั้นกลับบอกว่าคนดำน้ำไม่สบายเฉยเลย

 3. แล้วตกลง ราคาบัตรผ่านประตูเท่าไหร่กันแน่ครับ
  กำลังจะพาเด็กไปทัศนศึกษา หุหุ ถ้า 50 -30 ก็ไม่ไหวนะ
  วานคนหนองคาย ชวย หน่อยครับ แล้ว สถานที่ สวยงาม น่าตื่นตาตื่นใจไหมครับ

 4. เท่าที่โทรไปสอบถาม ราคาเปลี่ยนแปลงแล้วครับ
  ผู้ใหญ่ 50 เด็ก 30 ตามนั้นครับผม (5 ก.ค. 2554)

  ถ้าจะเข้าชมเป็นหมู่คณะ ยังไงลองโทรติดต่อดูก่อนจะดีกว่าครับ

 5. นักเรียน นักศึกษา 30 คะ เห็นเพื่อนไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

 6. เปลี่ยนเบอร์โทรแล้วนะครับ เปลี่ยนมานานแล้ว เป็น 083-4594466

  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย 083-4594466
  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย 083-4594466

 7. 25 – 26 สิงหาคม 2554 เข้าชมฟรีค่ะ
  ทางพิพิธภัณฑ์จัดงานเปิดโลกวิชาการ

 8. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม เด็ก นักเรียน นักศึกษา 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท
  กรณีที่มาเป็นหมู่คณะ เกินสิบคนขึ้นไป เด็ก 15 ผู้ใหญ่ 25

  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสิรินธรค่ะ
  ติดต่อ 0834594466

 9. อยากไปจัง

 10. วันที่ 22 เดือน กันยายน คุณครูจะพาไปเที่ยวที่ aquariumthailand ว่าจะเอากล้องไปด้วยเพราะจะเอาไปถ่ายรูปปลาทุกชนิด

 11. เเยม ต๊อกเเต๊ก เเพรว มิ้นท์ อั้ม พิมพ์ เนปจูน จากเเพรว

 12. เรียน admin

  ขอความกรุณา ช่วยเปลี่ยนข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ในส่วนเบอร์โทรติดต่อด้วยครับ
  เป็นเบอร์มือถือ 083-4594466 นะครับ

  ส่วนเบอร์ 0-4241-5623 หรือ 0-4241-5600 ต่อ 46623 เป็นของหน่วยงานอื่น ใน มข.หนองคาย ครับ

  ขอความกรุณาด้วยนะครับ

  ขอบคุณครับ

  kku-nkc

 13. เปิดรับพนักงานไหมครับ

 14. น่าไปมากครับ ได้มาหนองคายต้องแวะ หนองคายน่าอยู่จริงๆๆ

 15. เคยไปแล้ว แต่ไปทัศนศึกษากับเพื่อนๆเลยไม่ได้จ่ายเงิน ^^ ซิสเตอร์ครูใหญ่ กับ ครู เป็นคนจ่ายเอง เลยไม่รู้ว่า ตั๋วเด็กเท่าไหร่ ตั่วผู้ใหญ่เท่าไหร่ ฯลฯ

 16. แต่รู้แล้ว เพราะมีอัตราเข้าชมอยู่ข้างบน ถ้าใครไม่รู้ก้อลองอ่านข้างบนดู

 17. เค้ามีไว้ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ มันก็ดีแล้ว กว่าจะสร้างเสร็จก็ใช้งบประมาณมากมาย ในส่วนภูมิภาคไกลปืนเที่ยงอย่างหนองคาย ได้มีไว้ก็นับว่าเป็นบุญ สำหรับคนต่างจังหวัด ต้องจ้างคนบริการจัดการ ดูแลรักษาพัฒนาภูมิทัศน์ ค่าก๋วยเตี๋ยวก็ชามละ 30-40 บาทแล้ว นักเรียน นักศึกษาเข้าชมเป็นหมู่คณะก็ต้องติดต่อประสานงาน อีกทีหนึ่ง….จากผู้เข้าเยี่ยมชมคนหนึ่ง

 18. สำคัญคนหนองคาย นี่สิ ไกล้เกลือกินด่าง เห็นขับรถเหมายวดยานพาหนะใช้เงินหลายพันหลายหมื่นกลายเป็นเหมารถ พานักเรียนเปิดเทคในรถเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้สาระอะไร…เออ…อย่างนี้ก็มีถมไป….

 19. เข้าไปเยี่ยมชอบแล้ว ชอบมากทำดีมาก ในฐานะคนเมืองหนองคาย เคยไปดูที่สุพรรณ ฯลฯ ถือเป็นความโชคดีของคนหนองคาย ด้วยครับ ผมเชื่อว่ามีศักยภาพในการบริหารจัดการได้ดีกว่านี้ เช่นการตกแต่งภูมิทัศน์ ปากทางเข้า (ปัจจุบัน24 ตุลาคม 2554)เหมือนไปไร่ ไปสวนธรรมดา พอเข้าไปถึงบริเวณ เอออยู่ในขั้นดีพอใช้ ลานจอดรถ และบริเวณสนามด้านหน้า ยังดูธรรมดาเกินไป

 20. แต่หน้าเวบส์ ผมว่าลงภาพสวยๆใน Aqualium น่าจะบ่งบอกความสามารถคนดูแลเวบส์ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่น่าจะทำได้

 21. กำลังอยากไปชมอยู่พอดี กะว่าปิดเทอมนี้จะไปแน่ (28 ต.ค. 54) อยากเห็นความสวยงามของปลาและกะว่าจะไปถ่ายรูปปลาด้วยล่ะ

 22. จะนำนักเรียนและผู้ปกครองไปทัศนศึกษา ประมาณ 300คน จะลดราคาเข้าชมอีกได้ไหมครับ

 23. อยากได้แผนที่เริ่มจากอุดรถึงหนองคาย

 24. ค่าเข้าชมกับโทรศัพท์เปลี่ยนแปลงแล้ว ช่วยกัน จะได้พัฒนา

 25. ค่าเข้าชมกับโทรศัพท์เปลี่ยนแปลงแล้ว ช่วยกัน จะได้พัฒนา

 26. ขอทราบขั้นตอนนำนักเรียนเข้าชมการแสดงดชว์ดำน้ำให้อาหารปลา

 27. ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเก่านะคะ ติดต่อพวกเราพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสิรินธรหนองคายได้ที่
  Facebook Fan Page Sirindhorn_Nongkhai@hotmail.com

 28. สวยมากมาก อยากให้ทุกคนไปจัง

 29. สนุกมากก๊าก

 30. ตอนนี้มีไฮไลท์ใหม่ สัตว์น้ำชนิดใหม่ของเมืองหนองคาย คือ แมงกระพรุนน้ำจืด (สัตว์หายาก)จากหนองคาย และปูหินภูเขา (หายาก) มาเยี่ยมกันเยอะ ๆ นะครับ ว่าจะแปลกใหม่แค่ไหน แมงกระพรุนน้ำจืด จะเหมือนหรือแตกต่างจากแมงกระพรุนทะเล หรือไม่

 31. ทำไมไม่มีรูปอะ

 32. สวยมากค่ะอยากไปเที่ยวจัง

 33. รับซื้อปลาบึกป่าวคะ ตัวละประมาณ 20 กก.คะ มี 2 ตัว

 34. รู้สึกดีทุกครั้งที่เห็นความตั้งใจของการจัดสร้าง
  เป็นบุญของคนอีสานจริงๆ ที่มีแหล่งเรียนรู้ดีดีแบบนี้
  แต่สงสารคนดำน้ำทราบว่ามีคนเดียว
  ราคาบัตรถือว่าไม่แพงสำหรับการบริหารจัดการขนาดนี้

  สิ่งที่เห็นว่าควรปรับปรุง
  1.ผู้นำชมควรมีเทคนิคการนำเสนอน่าสนใจ และเป็นระบบกว่านี้
  2.อุปกรณ์ขยายเสียงของผู้นำชม ควรจะเสียงดังพอกับขนาดผู้เข้าชมแต่ละกลุ่ม
  3. กล่องรับบริจาคค่าอาหารเล็กไปไม่เด่นชัด เพราะบางกลุ่มมาแบบทัศนศึกษาไม่ต้องเสียค่าบัตรเองแต่อยากบริจาคช่วย

  ขอบคุณทีมงานที่คอยให้บริการอย่างเข้มแข็งนะคะ สู้ๆค่ะ

 35. ค่าเข้าชม 30 50 ไม่แพงค่ะ เค้าต้องใช้จ่ายต่างๆ อีกมากมาย เพื่อการศึกษา แค่นี้ถือว่าคุ้ม เราไปเที่ยวที่อื่นหมดหลายตังค์ยังจ่ายได้เลย ถือว่าเป็นการบำรุงรักษาช่วยกันค่ะ

 36. พรุ่งนี้ก็จะได้ไปที่นี่แล้วสิ ยังไม่รู้ที่มาอะไรเลย ไม่รู้จะอธิบายให้รุ่นน้องฟังยังไงดี
  (ผมเป็นรองประธานนักเรียน) อยากได้ แผนที่ ข้อมูลเกี่ยวกับพิพิทธภัณฑ์นี้อ่ะครับ

  ช่วยหน่อยนะครับ

  นี่อิเมลครับ suppa.pong@hotmail.com

  ขอบคุณล่วงหน้าครับ ต้องใช้พรุ่งนี้ด่วนเลย (พรุ่งนี้>>>>>22 มิ.ย 55)

 37. ไปเที่ยวมาแล้วครับ สนุกมากๆเลย แต่น่าเสียดาย ร้านขายของที่ระลึกไม่ค่อยมีเลย(55555+)

  คราวนี้ ถ้ได้ไปอีก ขอให้เห็นการพัฒนามากขึ้นนะครับ ขอบคุณสำหรับการทัศนศึกษาวันนี้

  ขอบคุณครับ (23 มิ.ย. 55)