All Aquarium in Thailand

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา : จันทบุรี

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

๖ รอบพระชนมพรรษา จันทบุรี

The Sixth Cycle Birthday

Anniversary Celebration Aquarium

aq_chanthaburi00

ประวัติความเป็นมา
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา จันทบุรี

aq_chanthaburi01

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พระชันษาในปี พ.ศ. 2542 กรมประมงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน

aq_chanthaburi06

และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

aq_chanthaburi12

ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยดำเนินการก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในบริเวณพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

aq_chanthaburi13

การก่อสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้เพื่อเป็นศิริมงคลว่า

aq_chanthaburi14

“สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา”

aq_chanthaburi16

โดยต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

aq_chanthaburi17 สถานแสดงพันธุ์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ดำเนินงานภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

aq_chanthaburi18

ได้ปฏิบัติงานจัดหาและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำทะเลที่น่าสนใจจากท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงนำมาจัดแสดง

aq_chanthaburi19

เพื่อผลทางด้านการศึกษาหาความรู้และการผักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนผู้สนใจ โดยไม่คิดมูลค่า

aq_chanthaburi30

พร้อมทั้งจัดวิทยากรเพื่อนำการบรรยายความรู้ให้กับคณะผู้เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวัน เวลา 08.30น. – 16.30 น.

aq_chanthaburi33

มีพันธุ์สัตว์น้ำแสดงทั้งหมด 36 ตู้ ในพื้นที่ระยะที่ 1 และพื้นที่ระยะที่ 2 จำนวน 17 ตู้ รวมทั้งตู้หลอด และอุโมงค์

aq_chanthaburi34

สัตว์น้ำที่นำมาจัดแสดงนี้มีถิ่นอาศัยอยู่ในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนระบบนิเวศวิทยาของอ่าวคุ้งกระเบนและความสัมพันธ์ของสัตว์น้ำพันธุ์ไม้น้ำต่ออ่าวคุ้งกระเบน

aq_chanthaburi36

พันธุ์สัตว์น้ำมีทั้งประเภทสวยงาม และสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ พบตามแนวปะการัง และโขดหินตลอดแนวชายหาดแหลมเสด็จ – ชายหาดเจ้าหลาว เช่น ปลากะพงขาว, ปลากะรัง, ปลากะพงแดง, ปลาสินสมุทร, ปลาการ์ตูน และปลากระเบน เป็นต้น

aq_chanthaburi37

เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจใช้เป็นที่ศึกษาหาความรู้ และทำให้เกิดความเพลิดเพลินในความสวยงามของสัตว์น้ำต่างๆ อันก่อให้เกิดจิตสำนึกของการรักธรรมชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่านี้ต่อไป

aq_chanthaburi38

เวลาเปิดให้บริการ

 • วันอังคาร – วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 08.3016.30น.
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดให้บริการ เวลา 08.3017.30น.
 • ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ (หากวันจันทร์ใดเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปิดให้บริการ และจะปิดให้บริการในวันถัดไป)

aq_chanthaburi39

การแสดงโชว์พิเศษ

 • -

aq_chanthaburi41

อัตราค่าเข้าชม

 • ไม่เสียค่าธรรมเนียม (รับบริจาคค่าอาหารสัตว์น้ำ)

สถานที่ตั้ง : แผนที่การเดินทาง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

aq_chanthaburi42

ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์

 • โทร. (039) 388 116, (039) 388 025
 • โทรสาร. (039) 388 119

aq_chanthaburi43

ที่มาข้อมูล : สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา จันทบุรี

ภาพโดย : aquariumthailand.com

One Response to “สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา : จันทบุรี”

 1. The Sixth Cycle Birthday
  Anniversary Celebration Aquarium

  In 1999, His Majesty King Bhumibol Adujadej, the Ninth King of the Royal House of Chakri turned 72 golden years old. Here at the Department of Fisheries,in the Kung Krabaen BayRoyal Development Study Center and Office of the Royal Development Projects Boards celebrated the 72nd Birthday Anniversary (Golden-Jubilee) of H.M.King Bhumibol Aduljadej of Thailand by creating the Kung Krabaen Aquarium. The sixth cycle Birthday Anniversary Celebration Aquarium (KKB Aquarium), located at Laem Sadet Beach, was founded and created due to the Sixth Cycles Birthday Annivesary Celebration. The First Phase was formally opened on 5th of July 2002 in which Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously presided over its opening ceremony. The Second Phase was formally opened on the 1st of November, 2007. A total of 36 aquariums were built during the first phase consisting of 20 tanks with 900 litres, and 16 tanks with 1000litres. During the second phase they built 17 more aquariums, in which 15 tanks contained 2000 litres, 1 tank which contained 3000 litres and an incredibly large tank containing 200,000 litres. Of all the fish collected for the aquarium, 80% were collected from the Eastern Part of Thailand. Within the aquarium the fish are divided into 4 groups, commerical fish, ornamental fish, coral reef fish and exotic fish.

  Office Hour
  Tuesday – Friday 8.30 AM – 4.30 PM
  Saturday – Sunday 8.30 AM – 5.30 PM
  Public holiday 8.30 AM – 5.30 PM

  E-mail : kkbrdsc@chan.co.th
  Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center
  Tel. (+66)3938 8116, (+66)3938 8025 Fax. (+66)3938 8119