All Aquarium in Thailand

เซ็นทรัล อควาเรี่ยม : เชียงใหม่

เซ็นทรัล อควาเรี่ยม : เชียงใหม่
CENTRAL AQUARIUM

aq_central00 ประวัติความเป็นมา เซ็นทรัล อควาเรี่ยม เชียงใหม่

เซ็นทรัล อควาเรี่ยม เชียงใหม่ คือ ตู้ปลาแท้งค์กระจก แหล่งศึกษาพันธุ์ปลาน้ำเค็มแห่งใหม่ ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ สร้างขึ้นเพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลให้กับน้องๆ ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด

aq_central01

โดยมีศูนย์กลางถึง 5 เมตร และสูงถึง 3.30 เมตร บริเวณฝาคอบแท้งค์ ตกแต่งด้วยลวดลายแบบศิลปะล้านนา ภายในจำลองบรรยากาศและกลิ่นไอแห่งท้องทะเลที่งดงามไว้อย่างลงตัว

aq_central02

สำหรับแทงค์ปลาน้ำเค็มแห่งนี้มีระบบน้ำหมุนเวียนการบำบัดน้ำตู้ปลาด้วยระบบชีวภาพ ทำการกองในลักษณะการตกตะกอนแยกสารแขวงลอย กรองตะกอนในน้ำ

aq_central03

ระบบการจ่ายโอโซนในน้ำที่ทำให้ช่วยลดสารโปรตีนในแทงค์ปลาน้ำเค็ม การฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี การเติมอากาศลงในน้ำ การปรับอุณหภูมิของแทงค์ปลาโดยอาศัย Heatexeanger

aq_central04

ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 28-30 องศาเซลเซส ที่จำลองใต้ท้องทะเลลึกกว่า 10 เมตร ด้วยความกดอากาศเท่ากับใต้ท้องทะเล

aq_central05

เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกใหม่ ปลายูนิคอน หรือปลาขี้ตังเบ็ดนอจุด ซึ่งเป็นปลาในสกุลขี้ตังเบ็ดหัวโหนก ที่มีส่วนหัวยื่นออกไปยาวคล้ายนอ เด่นชัด ขนาดความยาวลำตัวประมาณ 30 เซนติเมตร

aq_central06

พื้นลำตัวสีน้ำตาลอมเทา ลำตัวตอนหน้า และครีบหางสีขาว อาศัยอยู่ตามเกาะแก่ง และแนวปะการัง กินเนื้อปลา, กุ้ง, หอยขนาดเล็ก ชมความน่ารักอย่างใกล้ชิดได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

aq_central07

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน เสริมสร้างทักษะประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เด็กมีความกล้าคิด กล้าทำ การแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักการเข้าสังคม

aq_central08

ได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นกิจกรรมต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงกับการศึกษาของเด็ก พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ นอกเหนือจากการเรียนภายในห้องเรียน

aq_central09

เวลาเปิดให้บริการ

  • ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น.

aq_central10

การแสดงโชว์พิเศษ

  • ชมการสาธิตการให้อาหารปลา
    ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 17.00 น.

aq_central11

อัตราค่าเข้าชม

  • ไม่เสียค่าธรรมเนียม

aq_central12

สถานที่ตั้ง : แผนที่การเดินทาง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต เชียงใหม่ ชั้น G

ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์

  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต เชียงใหม่
  • โทร. 0-5399-9199  โทรสาร. 0-5399-9122-3
    Call Center 02-635-1111

aq_central13

ที่มาข้อมูล : เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด
ภาพ : aquariumthailand.com

Comments are closed.