All Aquarium in Thailand

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด : นครสวรรค์

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด
Bungborraped Freshwater Aquarium

aq-dof_bungborraped00

ประวัติความเป็นมา สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด

aq-dof_bungborraped01 กรมประมงได้มีโครงการพัฒนาและบูรณะบึงบอระเพ็ด ตามโครงการแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการประมง ซึ่งได้ทำการปรับปรุงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2534 จนถึงเดือนเมษายน 2536 จึงแล้วเสร็จ aq-dof_bungborraped02โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วย การขุดลอกพื้นที่บางส่วนที่ตื้นเขินเพื่อปรับปรุงการไหลของน้ำ ก่อสร้างประตูระบายน้ำและฝายน้ำล้นอันใหม่ เพื่อเก็บกักน้ำให้เก็บกักน้ำได้มากกว่าเดิม มีระดับน้ำ + 24 ร.ท.ก. (เดิมระดับน้ำ + 23.8 ร.ท.ก.)aq-dof_bungborraped03 มีปริมาตรความจุในการเก็บกักน้ำประมาณ 206,527,000 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ บ่อจระเข้และอาคารแสดงพันธุ์ปลา

aq-dof_bungborraped04

ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดนครสวรรค์ จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดที่หาดูยากและใกล้สูญพันธุ์ พันธุ์ปลาที่พบในบึงบอระเพ็ด และพันธุ์ปลาเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นต้น ตู้ปลาที่จัดแสดงมีจำนวนทั้งสิ้น 34 ตู้ จัดแสดงพันธุ์ปลามากกว่า 50 ชนิด ประกอบด้วย

aq-dof_bungborraped05

  1. มีตู้ปลาในผนังตัวอาคาร ทั้งหมด 34 ตู้ ประกอบด้วย
   • ตู้ขนาด 1.1×3.8×1.0 เมตร จำนวน 2 ตู้
   • ตู้ขนาด 0.8×1.8×1.0 เมตร จำนวน 30 ตู้
   • ตู้กลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร สูง 1.2 เมตร จำนวน 2 ตู้

aq-dof_bungborraped06

  1. มีตู้ปลาเสริม ทั้งหมด 6 ตู้ ประกอบด้วย
    • ตู้กระจกขนาด 48 นิ้ว จำนวน 6 ตู้

   aq-dof_bungborraped07

  2. ตู้จัดแสดงพรรณไม้น้ำจืดสวยงาม จำนวน 2 ตู้

aq-dof_bungborraped08

วัตถุประสงค์

  1. จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดและพรรณไม้น้ำจืดของไทย
  2. เป็นแหล่งความรู้ด้านวิชาการประมงแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ

aq-dof_bungborraped09

  1. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน เสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
  2. เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

aq-dof_bungborraped10

เวลาเปิดให้บริการ

  • ปิดทำการทุกวันพุธ
  • เปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

aq-dof_bungborraped11

การแสดงโชว์พิเศษ

  • -

aq-dof_bungborraped12

อัตราค่าเข้าชม

 • ไม่เก็บค่าเข้าชม

aq-dof_bungborraped13

สถานที่ตั้ง : แผนที่การเดินทาง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์
31 ถ.นครสวรรค์-ชุมแสง ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
aq-dof_bungborraped14
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-อุทัยธานี-นครสวรรค์ ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 240 กิโลเมตร
aq-dof_bungborraped15

ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์

 • โทร. 0-5623-0183
 • โทรสาร. 0-5623-0183

aq-dof_bungborraped16
ที่มาข้อมูล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์
ภาพ : aquariumthailand.com

aq-dof_bungborraped19

5 Responses to “สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด : นครสวรรค์”

 1. สวยมากค่ะ อยากไปเที่ยวชมจังเลย

 2. กินกันเยอะ

 3. คิดถีงเจ้าหน้าทีชุดบุกเบิกเรือ ทุกคนและต้องขอโทษด้วยความจริงใจ
  คิดถึงตาอามร์ ตากลิ้ง ตาหมึกมากนะ

 4. 1ปลาที่นี่ไม่เหนียวตต่อให้อมพระคงฟันเข้า +++!!!!??????? บึงบรเพ็ดควรมีบรเพ็ดปลูกบ้างคงเกือบหรือสูญพันไปแล้ว ?????? ,มนุษาย์เราถ้ามุ่งมั่นแล้ว!!!!! อะไร???ที่ว่ายากลำบากก็สามารถฟันฝ่าไปได้สำเร็จ ขอให้พรท่านนำความเจริญความรุ่งเรืองมาสู่บ้านเมือง เทอญ……….

 5. โกหก