All Aquarium in Thailand

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน : ชลบุรี

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

Aquatic Visual Museum


ประวัติความเป็นมาพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

ตามรอยพระยุคลบาทจากการเอกสหิบิเชนที่พระจุฑาธุชราชฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จัดให้มีอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ณ เกาะสีชัง หรือ เอกสหิบิเชนตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สิ่งของที่หาได้บนเกาะสีชัง เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๔ในการแสดงพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้ เป็นการจัดพิพิธภัณฑ์เมล็ดพืชเพื่อปลูกขวัญกำลังใจให้เกิดความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากิน ซึ่งจัดแสดงเมล็ดพืชผลไม้ตามหมวดหมู่ต่างๆ ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ นอกจากนี้พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสวนป่าอัษฎางค์คะวัน จัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์แบบหนึ่ง ที่รวบรวมไม้นานาพันธุ์ไว้ อัษฎางค์คะวัน ประกอบด้วยจุลวัน มหาวันและมัชฌิมวัน พระราชทานนามตามชื่อป่าในมหาเวสสันดรชาดก

เอกสหิบิเชนชื่อ ชลทัศนสถานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสร้างขึ้น นอกจากจะสืบสานการเอกสหิบิเชนตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์แล้ว ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับทะเล เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติบริเวณหมู่เกาะสีชังอีกด้วย

ภายในอาคาร ชลทัศนสถานแบ่งการนำเสนอออกเป็นโซนต่างๆ จำนวน ๙ โซน เน้นงานวิจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลของสถาบันฯ โดยจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณหมู่เกาะสีชัง เพื่อเป็นการให้ความรู้รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกให้กับบุคคลทั่วไปที่ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชม ชลทัศนสถานแห่งนี้ เกี่ยวกับความจำเป็นและความสำคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในบริเวณดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์และการฟื้นฟู โดยจะต้องตั้งอยู่บนฐานความรู้ที่แท้จริงซึ่งส่วนหนึ่งจะต้องมาจากงานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างปัญญานั่นเอง


นิทรรศการที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

๑.โซนเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒.โซนสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

๓.โซน Mini theater แนะนำเกาะสีชัง

๔.โซนระบบนิเวศหาดทราย และระบบนิเวศหาดหิน

๕.โซนแพลงก์ตอนและความสำคัญในระบบนิเวศทางทะเล

๖.โซนพันธุ์สัตว์น้ำ

๗.โซน Touch tank

๘.โซนสัตว์เศรษฐกิจ มิตรของสิ่งแวดล้อม

๙.โซนเรื่องของปะการัง


เวลาเปิดให้บริการ

  • เปิดให้บริการวันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 09.0017.00 น.
  • หากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะติดต่อได้ที่ โทร. 0-2218-8160


การแสดงโชว์พิเศษ

  • -


อัตราค่าเข้าชม

  • ไม่เสียค่าใช้จ่าย


สถานที่ตั้ง : แผนที่การเดินทาง

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120

สามารถโดยสารทางเรือจากฝั่งศรีราชาข้ามไปเกาะสีชังได้ทุกวัน โดยขึ้นที่ท่าเรือเกาะลอย อำเภอศรีราชา ค่าโดยสารประมาณ 40 บาท/คน เริ่มบริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น.(จากศรีราชา) และ 06.00 – 18.00 น.(จากเกาะสีชัง) โดยเรือออกทุกๆ ชั่วโมง


ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์

สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารสถาบัน 3 ชั้น 9 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-8168 โทรสาร. 0-2254-4259
E-mail: arri@chula.ac.th


ที่มาข้อมูล : สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพ : aquariumthailand.com

One Response to “พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน : ชลบุรี”

  1. สวยมากค่ะ…