All Aquarium in Thailand

โลกใต้น้ำ : กรุงเทพมหานคร

โลกใต้น้ำ

Aquatic Life

ประวัติความเป็นมา โลกใต้น้ำ

โลกใต้น้ำ มหัศจรรย์ชีวิตในสายน้ำ สรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เป็นผลมาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการตามเวลาและตามสภาวะสมดุลของธรรมชาติ อันประกอบไปด้วยถิ่นอาศัยที่หลากหลาย นั่นคือ ธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตทั้งมวล จากภูเขาสู่ทะเล สิ่งมีชีวิตในน้ำ เราสามารถพบได้ตั้งแต่บริเวณต้นน้ำ บนภูเขา แหล่งน้ำจืด น้ำกร่อย ไปจนถึงบริเวณปากแม่น้ำและทะเลลึก ธรรมชาติสร้างให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีโครงสร้าง รูปร่างที่มีความแปลกแตกต่างกัน การปรับตัวเพื่อการอยู่รอด อาหาร การสืบพันธุ์ ฯลฯ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

เปิดโลกการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติในแนวบูรณาการ เรื่องราวของความสัมพันธ์และความมหัศจรรย์ของชีวิตสัตว์และพืชที่น่าพิศวงของโลกใต้น้ำ สร้างความรู้สึกรักและเข้าใจธรรมชาติ ต้องการรักษาทรัพยากรอันทรงคุณค่าไว้กับโลกชั่วนิรันดร์


มหัศจรรย์ชีวิตในสายน้ำ

ชีวิตในสายน้ำ

กิจกรรมอนุรักษ์

โลกนิเวศของสิ่งมีชีวิต

ชีวิตในแนวปะการัง

ห้องปฏิบัติการ/คลินิกของปลา

มิตรภาพในธรรมขาติ

สนุกกับกิจกรรมชวนคิดปฏิบัติการ

การทดลองและการค้นหาคำตอบ

เวลาเปิดให้บริการ

  • เปิดให้บริการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
  • ปิดทำการทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การแสดงโชว์พิเศษ

  • -

อัตราค่าเข้าชม

  • เด็ก 10 บาท
  • ผู้ใหญ่ 20 บาท

สถานที่ตั้ง : แผนที่การเดินทาง

อาคารโลกใต้น้ำ Aquatic Life อาคาร3 ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ) ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
รถโดยสารประจำทาง สาย 2, 25, 38, 40, 72, 501, 511, 513, 508
รถไฟฟ้าบีทีเอส (ลงที่สถานีเอกมัย)

ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์. 0-2391-0544, 0-2392-0508 และ 0-2392-1773
โทรสาร. 0-2392-0508 และ 0-2391-0522
E-mail :nsce@sci-educ.nfe.go.th


ที่มาข้อมูล : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ภาพโดย : aquariumthailand.com

Comments are closed.