All Aquarium in Thailand

สัมมนาวิชาการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

ขอเชิญเข้าร่วม
สัมมนาวิชาการ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย : หนองคาย

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ที่จัดแสดงพันธุ์ปลาต่างๆ ทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามมติ …

พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน : ชลบุรี

ตามรอยพระยุคลบาทจากการเอกสหิบิเชนที่พระจุฑาธุชราชฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จัดให้มีอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ณ เกาะสีชัง …

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ : ประจวบคีรีขันธ์

เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งตามแผนหลักของโครงการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อม สำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา …

โลกใต้น้ำ : กรุงเทพมหานคร

โลกใต้น้ำ มหัศจรรย์ชีวิตในสายน้ำ สรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เป็นผลมาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการตามเวลาและตามสภาวะสมดุลของธรรมชาติ อันประกอบไปด้วยถิ่นอาศัยที่หลากหลาย นั่นคือ ธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตทั้งมวล จากภูเขาสู่ทะเล สิ่งมีชีวิตในน้ำ …

พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย : สมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย : สมุทรปราการ

“พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านสวนบางกะเจ้า” มีเจตนารมณ์สำคัญเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต (Life Learning Center) ตั้งอยู่บนพื้นที่ ตำบลบางกะเจ้า เป็นพื้นที่เล็กๆ ที่อยู่ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ …

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา : จันทบุรี

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา : จันทบุรี

สถานแสดงพันธุ์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ดำเนินงานภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ได้ปฏิบัติงานจัดหาและรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำทะเลที่น่าสนใจจากท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงนำมาจัดแสดง เพื่อผลทางด้านการศึกษาหาความรู้และ …

สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล : กรุงเทพมหานคร

สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล : กรุงเทพมหานคร

“สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล” อุทยานสัตว์น้ำระดับโลก แหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานโลกอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้งบลงทุนถึง 1.2 พันล้านบาท เพื่อเนรมิตอุทยานใต้น้ำ และเป็นอุทยานสัตว์น้ำขนาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ …

เซ็นทรัล อควาเรี่ยม : เชียงใหม่

เซ็นทรัล อควาเรี่ยม : เชียงใหม่

ตู้ปลาแท้งค์กระจก แหล่งศึกษาพันธุ์ปลาน้ำเค็มแห่งใหม่ ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ สร้างขึ้นเพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลให้กับน้องๆ ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด โดยมีศูนย์กลางถึง 5 เมตร และสูงถึง 3.30 เมตร บริเวณฝาคอบแท้งค์ ตกแต่งด้วยลวดลายแบบศิลปะล้านนา …

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต : ภูเก็ต

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต : ภูเก็ต

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2526 ตั้งอยู่บริเวณแหลมพันวา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันอยู่ภายใต้กลุ่มพิพิธภัณฑ์และสถานแสดงพันธุ์สัตว์และพืชทะเล สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน …